EasyKids Robotics

จากความมุ่งมั่น ตั้งใจ และประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรรมของ ครูโน้ต ขจรศักดิ์ จันทร์แจ่ม และทีมงาน ตลอดระยะเวลา 7 ปี จนพัฒนามาเป็น EasyKids Robotics ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การเขียนโปรแกรมต่างๆให้กับน้องๆ รวมถึง
การสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์ หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กยุดใหม่ เพื่ฮให้น้องๆ รู้เท่าทันเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน

เราจะสอนให้น้องๆ ลงมือทำ ทดลอง และแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง การให้น้องๆ ได้เจอโจทย์และแก้ปัญหาบ่อยๆจะช่วยให้พวกเขาพัฒนาตัวเอง เกิดความมั่นใจ ไม่กลัว และไม่หนีปัญหา น้องๆ จะสามารถแก้ปัญหาได้ รู้ที่มาที่ ไป ต้นตอ สาเหตุของปัญหา และค่อยๆ หาวิธีแก้ หากวิธีนี้ไม่สำเร็จ ก็เปลี่ยนวิธีใหม่ ทักษะนี้สามารถประยุกต์ใช้ กับชีวิตจริงของพวกเขาได้ ทำให้รู้สึกว่าทุกปัญหามีทางออก เป็นการสร้างพื้นฐานการคิดและจิตใจให้เข้มแข็งมีความพยายามมากขึ้น ให้น้องๆ พร้อมต่อยอดไปได้ในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าการเข้ามหาวิทยาลัย การทำงานในอนาคต หรือทำอะไรก็ตามในชีวิตของพวกเขา

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.