กิจกรรม

Coding & Robotics Free WorkShop
10/17/2020
At One Nimman
การพัฒนาการศักยภาพนักเรียน
09/19/2020
โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
Robot Camp
09/16/2020
โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์)
หัวข้อการสร้างหุ่นยนต์
10/11/2020
โรงเรียนสวนกุหลาบ (จิรประวัติ)
Coding Robot For BBC micro:bit
01/25/2020
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
STEM ROBOT CAMP 2019
06/20/2019
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.