การพัฒนาการศักยภาพนักเรียน

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการศักยภาพนักเรียน กับการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เดินตามเส้นและทำภารกิจด้วยภาษา C/C++ ณ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครจังหวัดเชียงราย

เป็นการจัดอบรมการทำกิจกรรมการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ (Robot Camp) เรียนรู้พื้นฐานส่วนประกอบหุ่นยนต์ การนำอุปกรณ์แต่ละส่วนมาใช้ในการสร้างหุ่นยนต์ และพื้นฐานการเขียนโปรแกรมไปจนถึงการเขียนให้หุ่นยนต์ทำตามภารกิจที่กำหนด
ขอขอบคุณเทศบาลนครเชียงราย โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ที่จัดโครงการความร่วมมือทางการศึกษาให้กับเด็กๆ และให้โอกาสให้ EasyKidsRobotics ได้มาร่วมทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่ ขอบพระคุณครับ

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.