หัวข้อการสร้างหุ่นยนต์

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน หัวข้อการสร้างหุ่นยนต์ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ (จิรประวัติ) นครสวรรค์ วันที่ 11 กันยายน 2563

เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขัน แชร์ประสบการณ์การสร้างหุ่นยนต์ เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น เรียนรู้เทคนิคด้านกลยุทธ์ การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ และวิธีการควบคุมหุ่นยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอขอบคุณผู้บริหารและครูพิษณุ โรงเรียนสวนกุหลาบ (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ที่ให้โอกาส EasyKidsRobotics ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการสร้างหุ่นยนต์ในกับนักเรียน ความรู้ที่มอบให้หวังว่าจะนักเรียนจะได้รับอย่างเต็มที่และนำไปต่อยอดการสร้างหุ่นยนต์ได้ในอนาคต เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆครับ

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.