STEM ROBOT CAMP 2019

ขอขอบคุณบริษัท EDCO ที่มาจัดอบรมให้ความรู้กับเด็กๆ ในงานอบรม STEM ROBOT CAMP 2019 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เป็นความร่วมมือกับ EasykidsRobotics กับ EDCO จัดงานอบรมหุ่นยนต์บีมให้กับน้องๆ เด็กๆ 300 กว่าคน สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ ที่ได้ใช้ความรู้ จากเรียนรู้ในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ สร้างแรงบันดาลและค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบในอนาคต…ความพบกันใหม่กับความสนุกครั้งต่อไป…ขอบคุณครับ…^^

สนุกสนานกับน้องๆประถมศึกษาปีที่5 ของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กับการอบรม ABCM Stem Robot Camp 2019 ด้วยหุ่นยนต์ iBEAM ขอขอบคุณ คณะคุณครูอนุบาลเชียงใหม่ และ ครูโน๊ต จาก EasyKidsRobotics มานะที่นี้ด้วยนะครับ ขอบพระคุณครับบบบ