CODING & ROBOTICS COURSE KIDS : Ages 5-7

EasyKids Coding & Robotics for KIDS เหมาะสำหรับน้อง ๆ รุ่นเล็ก อายุ 5-7 ปี โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

EasyKids Robotics จะสอนให้น้อง ๆ ลงมือทำ ทดลอง และแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง การให้น้อง ๆ ได้เจอโจทย์และแก้ปัญหาบ่อย ๆ จะช่วยให้พวกเขาพัฒนาตัวเอง เกิดความมั่นใจ ไม่กลัว และไม่หนีปัญหา
น้อง ๆ จะสามารถแก้ปัญหาได้ รู้ที่มาที่ไป สาเหตุของปัญหา และค่อย ๆ หาวิธีแก้ หากวิธีนี้ไม่สำเร็จก็เปลี่ยนวิธีใหม่ ทักษะนี้สามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงของพวกเขาได้ ทำให้รู้สึกว่าทุกปัญหา มีทางออก
เป็นการสร้างพื้นฐานการคิดและจิตใจให้เข้มแข็ง มีความพยายามมากขึ้น ให้น้อง ๆ พร้อมต่อยอดไปได้ในทุก ๆ เรื่อง ไม่ว่าการเข้ามหาวิทยาลัย การทำงานในอนาคต หรือทำอะไรก็ตามในชีวิตของพวกเขา

“ เรียนสนุก เข้าใจง่าย ได้ประสบการณ์ เน้นการลงมือทำ ทดลอง และแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ”

1
CODING & ROBOTICS COURSE KIDS : Ages 5-7 : lesson 1
Add to Wishlist
Get course
Enrolled: 0 students
Lectures: 1
Level: Beginner