Robot Camp

วิดีโอประมวลภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้วยกิจกรรมเรียนรู้นวัตกรรมหุ่นยนต์ Robot Camp ระดับชั้นประถมศึกษา ในวันที่ 16-17 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้วยกิจกรรมเรียนรู้นวัตกรรมหุ่นยนต์ Robot Camp ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 3 -6 ในวันที่ 16-17 กันยายน 2563 ณ โรงเรียน เทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) จังหวัดเชียงใหม่
เรียนรู้พร้อมทั้งความสนุก สร้างความคิดสร้างสรรค์ ดึงศักยภาพทางความคิด เรียนรู้ทักษะด้านคณิตศาสตร์ เรียนรู้เรื่องแรงจากกฎฟิสิกส์พื้นฐาน เรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน สนุกกับสร้างหุ่นยนต์ เรียนรู้การทำกิจกรรมกันเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ สนุกกับการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้นและหุ่นยนต์แทงลูกโป่ง สร้างรอยยิ้ม สร้างเสียงหัวเราะกับเด็กๆ เรียกได้ว่ามันส์จริงๆ

ศูนย์หุ่นยนต์ EasyKidsRobotics ขอขอบพระคุณ นายกเทศบาลหางดง นายกสมาคมผู้ปกครอง คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการทุกคน ที่เป็นแรงผลักดันทำให้เกิดโครงการดีๆ ด้วยการสร้างความรู้และความสนุกให้กับเด็กๆ และ ให้โอกาสทางเราได้มาร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ และเราเชื่อว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีของเด็กๆต่อไปในอนาคตครับ

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.